Meer weten over VDN Vastgoed?
Bel: 0161 - 493268 of 06 - 51754686

  < Terug naar overzicht

  Winnende formules voor transformatie van gebouwen

  Winnende formules voor transformatie van gebouwen

  Beatrix Theater, Queen’s Foyer, Jaarbeursplein, Utrecht

  Programma

  De toekomst is aan transformatie van bestaand vastgoed. Nieuwbouw neemt in betekenis af. Met transformatie is echter nog weinig ervaring. We moeten dus leren van de ‘best practices’. Hoe pas je succesvol een leegstaand gebouw aan de steeds sneller veranderende huisvestingsbehoefte aan? Wat zijn de winnende formules? Hoe kun je met andere partijen samenwerken, met een voor ieder reëel verdienmodel? Hoe kun je stroperige bestemmingsplanwijzigingen versnellen en naar je hand zetten? Hoe krijg je de winnende financiering rond? Wat is de beste rol van de opdrachtgever? Wat zijn knelpunten, hoe kun je die aanpakken?

  Overal staat vastgoed leeg. Agrarisch, cultureel erfgoed, kerken, winkels, bedrijfsterreinen, kantoren. Corporaties hebben vaak verzorgingshuizen, scholen of ander maatschappelijk vastgoed in bezit dat zijn functie (binnenkort) verliest. De verkoopprijzen van leegstaand vastgoed zijn de laatste jaren sterk gedaald, ook in gebieden met een gespannen woningmarkt. De kosten van transformatie kunnen hierdoor zelfs lager uitvallen dan nieuwbouw. Sinds kort stimuleert het rijk de transformatie van kantoren en verzorgingshuizen in woningen door vrijstelling te verlenen van de verhuurdersheffing en van de punten van het woningwaarderingsstelsel.

  Hoe vind je het goede nieuwe duurzame gebruik, waardoor je kasstroom en de waarde verbetert? Hoe krijgt dat leegstaande vastgoed weer een maatschappelijke en economische betekenis? Er zijn inmiddels voorbeelden te over van interessante en onverwachte functiewijzigingen. Leer op dit seminar hoe je dat het beste kunt aanpakken. En wat de winnende formules zijn.

  Concept: Elke spreker heeft een half uur podiumtijd, waarvan circa 20 minuten voor de presentatie en circa 10 minuten voor het beantwoorden van vragen uit de zaal.

  Datum: 29 september. Locatie: Beatrix Theater, Queen’s Foyer, Jaarbeursplein, Utrecht. Ligt pal naast het Centraal Station en is dus ook goed met het openbaar vervoer te bereiken.

  Neem contact op Bekijk ons aanbod