Meer weten over VDN Vastgoed?
Bel: 0161 - 493268 of 06 - 51754686

  < Terug naar overzicht

  Bezwaar maken tegen hoogte WOZ waarde

   

  Ieder jaar stuur de gemeente weer de WOZ-waarde van je huis op.  Is de waarde van jouw huis te hoog ingeschat? Dan heb je zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. De termijn gaat lopen vanaf de datum van dagtekening. De hoogte bepaalt niet alleen de fiscale bijtelling van je huis, ook bepaalde heffingen en belastingen zijn van deze waarde afhankelijk.

   

  Alle huiseigenaren gaan in 2016 weer de nieuwe WOZ-waarde van hun huis ontvangen. Als huiseigenaar wens je een zo hoog mogelijke waarde van je huis, maar dat geldt niet voor de WOZ-waarde. Een naar verhouding te hoge waarde kost je namelijk onnodig veel geld.

   

  Wat levert een lage WOZ-waarde op?

   

  Een lagere WOZ-waarde gaat je over meerdere heffingen een besparing opleveren. De waarde wordt door de gemeente gebruikt om de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) te bepalen. Daarnaast kan het ook bepalend zijn voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De hoogte van deze heffing verschilt per gemeente, maar is bij alle gemeenten afhankelijk van de waarde van het huis. De Belastingdienst gebruikt de waarde om het zogenaamde eigenwoningforfait vast te stellen. Dit zorgt voor een bijtelling op je inkomen. Deze bijtelling verlaagt het fiscaal voordeel uit de hypotheekrenteaftrek. De waterschappen laten de waterschapsheffing afhangen van de hoogte van de WOZ-waarde.

   

  Hoe wordt de WOZ-waarde van een huis vastgesteld?

   

  De WOZ-waarde van jouw huis wordt bepaald van achter een bureau. Jouw huis wordt niet daadwerkelijk bekeken om de waarde te bepalen. De waarde wordt geschat aan de hand van de verkoopprijs van vergelijkbare huizen in dezelfde buurt. Bij het vaststellen van de waarde wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met het bouwjaar en de inhoud van het huis. De werkelijke verkoopwaarde van je huis kan sterk afwijken.

   

  Hoe maak ik bezwaar tegen de WOZ-waarde?

   

  Binnen zes weken na dagtekening moet je bezwaar aantekenen. Je kunt een bezwaarschrift WOZ zelf opstellen of je laat het uitbesteden. Indien het jou niet lukt om jouw bezwaar binnen deze termijn goed te onderbouwen, kun je eerst een pro-formabezwaarschrift indienen. De gemeente gaat jou vervolgens informeren over de termijn waarbinnen het gemotiveerde bezwaar ingediend moet worden.

   

  Hoe ziet het bezwaarschrift WOZ eruit?

   

  In de brief moet worden toegelicht op basis waarvan hun waardebepaling onjuist is. Dit moet goed worden onderbouwd. Om te beginnen kun je de gemeente verzoeken om het taxatierapport van jouw huis op te sturen. Om bezwaar te kunnen maken is het goed om te weten waar de waarde op gebaseerd is. Vervolgens is het zaak om aan de hand van het rapport waardebepalende factoren te gebruiken om de WOZ-waarde omlaag te krijgen. Dit kun je bijvoorbeeld doen aan de hand van achterstallig onderhoud of onderdelen van jouw huis die aan vervanging toe zijn. Bijvoorbeeld lekkage of een verouderde keuken of badkamer kan een reden zijn om de waarde naar beneden bij te stellen.

   

   

   

   

  Neem contact op Bekijk ons aanbod