Meer weten over VDN Vastgoed?
Bel: 0161 - 493268 of 06 - 51754686

  < Terug naar overzicht

  Wat is een VvE ( Vereniging van Eigenaren ) ?

   

  Als u een appartement koopt, koopt u (juridisch gezien) allereerst het appartementsrecht. Dit geeft u het recht op het exclusieve gebruik van een privégedeelte van het complex.

  U wordt daarnaast ook mede-eigenaar van het gebouw waarvan uw appartement deel uitmaakt. U heeft dus het recht gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimtes van het gehele gebouw. Daartegenover staat dat u als mede-eigenaar (voor een deel) verantwoordelijk bent voor het hele complex, ook financieel.

   

  Om dit goed te laten verlopen heeft de wetgever vastgelegd dat alle eigenaren binnen een complex lid moeten worden van een Vereniging van Eigenaren. Dit is verplicht en gaat automatisch. De wet zegt:

   

  Een Vereniging van Eigenaren is een rechtspersoon die als taak heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementengebouw alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Wettelijk is vastgesteld dat de eigenaars van appartementen binnen een gebouw een Vereniging van Eigenaren vormen. Iedere eigenaar wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars; dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beëindigd bij verkoop (na overdracht bij de notaris).

   

  U bent als eigenaar verplicht bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten van het complex. Dat gebeurt meestal via voorschotbijdragen, die u periodiek (meestal maandelijks) betaalt aan de VvE. Zo kan de VvE op haar beurt weer de rekeningen betalen, zoals de kosten voor de verzekeringen, het onderhoud, de reparaties en het beheer. Daarnaast moet een deel gereserveerd worden voor toekomstig (groot) onderhoud.

   

   

  Neem contact op Bekijk ons aanbod