Meer weten over VDN Vastgoed?
Bel: 0161 - 493268 of 06 - 51754686

  < Terug naar overzicht

  Wat is BKR en wat doet deze instantie ?

   

  Bureau Krediet Registratie (beter bekend onder de afkorting BKR) registreert kredieten, zoals een persoonlijke lening en afbetalingsregeling bij een postorder bedrijf. Daarnaast registreert het ook betalingsachterstanden van leningen. Hypotheken vallen hier in eerste instantie niet onder, die zijn alleen geregistreerd wanneer er sprake is van een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen. Zaken als huurschuld, belastingschuld of onbetaalde rekeningen bij het energiebedrijf zijn niet opgenomen.

   

  Bovenstaande informatie wordt vastgelegd in het bestand van BKR, het Centraal Krediet Informatiesysteem, waartoe aangesloten organisaties toegang hebben. Dit helpt deze organisaties bij hun afweging of het verstandig is (voor jou, maar ook voor de organisatie zelf) om je een krediet te verstrekken. Je bent dus niet alleen bekend bij BKR als je een achterstand hebt, alle betalingsverplichtingen op een kredietovereenkomst zijn bekend.

   

  BKR-codering bij achterstanden

   

  Als je een achterstand in de betaling hebt opgelopen en de bank heeft dit gemeld bij het BKR dan heb je daar per post bericht over ontvangen. Je krijgt dan een zogenaamde ‘A’ (Achterstand) codering. Met een ‘A’ codering krijg je geen nieuwe lening. Als de achterstand is ingelost dan krijg je een ‘H’ (Herstel) codering. Deze codering blijft 5 jaar na Herstel zichtbaar en verdwijnt daarna uit het overzicht. Met een ‘H’ codering is een lening aanvragen soms wel mogelijk, maar dit moet de kredietverstrekker altijd beoordelen.

   

  Wat weet BKR precies

   

  BKR weet van jou je (meisjes) naam, geboortedatum, voorletters en adres. Van de overeenkomsten weet BKR: het geleende bedrag of wat je maximaal kunt opnemen, de ingangsdatum van de overeenkomst, de theoretische einddatum en datum waarop de overeenkomst echt is beeindigd, het soort overeenkomst en eventuele bijzonderheden die gedurende de looptijd ontstaan.

   

   

  Neem contact op Bekijk ons aanbod