Meer weten over VDN Vastgoed?
Bel: 0161 - 493268 of 06 - 51754686

  < Terug naar overzicht

  Wat gebeurt er met mijn hypotheek na overlijden?

  Bij overlijden gaan jouw bezittingen en schulden over naar je erfgenamen. De hypotheek zal ook in de nalatenschap vallen. Als er geen overlijdensrisicoverzekering is afgesloten moeten de nabestaanden de hypotheek afbetalen.
  Een hypotheek is eigenlijk gewoon een lening met de eigen woning als onderpand. De hypotheekrente is in vergelijking met leenrentes aanzienlijk lager doordat het huis verpand is als zekerheid voor de bank. Het overlijden van de huiseigenaar heeft geen invloed op de verschuldigdheid van de hypothecaire lening. Ook na overlijden moet de schuld nog steeds worden terugbetaald. Dit wordt na het overlijden de verantwoordelijkheid van de nabestaanden. Aan de meeste hypotheken is een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld om deze hypothecaire leningen geheel of gedeeltelijk mee af tebetalen.

  Volgt er bij overlijden van de huiseigenaar een uitkering uit een levensverzekering?

  Bij het verstrekken van hypotheken houden banken rekening met het risico van het overlijden. Aan de meeste hypotheken is een levensverzekering gekoppeld die zorgt voor betaling van de resterende hypotheekschuld. Banken eisen dit om te voorkomen dat de achterblijvers de financiële lasten niet kunnen dragen zonder de overleden huiseigenaar. De hypotheekvorm waarin dit niet geregeld is, is de aflossingsvrije hypotheek. Deze schuld blijft bestaat tot het huis verkocht is. Met de verkoopopbrengst moet de aflossingsvrije hypotheek afbetaald worden.

  Wat als de erfgenamen de lasten niet kunnen dragen?

  Indien na overlijden nog een hypotheek op het huis zit, zal de bank voor de betaling van de hypotheeklasten aankloppen bij de erfgenamen. Ook rust op de erfgenamen de plicht om de overige lasten te dragen, zoals onroerendgoed belasting, gas water en licht en de verzekeringspremies. Als ze het niet kunnen betalen, moet het huis zo snel mogelijk verkocht worden. Een andere mogelijkheid is om het huis te verhuren. Hiervoor moet wel toestemming worden gevraagd aan de bank en aan de gemeente.
  De erfgenamen zijn gezamenlijk eigenaar van het huis geworden
  Bij overlijden van één van de huiseigenaren, behoudt de overgebleven partner vaak de volledige zeggenschap over het huis. In het geval er na overlijden geen eigenaar van het huis meer is, zullen de erfgenamen gezamenlijk de eigenaar van het huis worden. Ze moeten het er samen over eens zijn wat er met het huis gaat gebeuren. Ook draaien ze samen op voor de kosten die uit de nalatenschap (huis) voortvloeien. Onderling moeten er goede afspraken gemaakt worden om latere problemen te voorkomen. Vooral bij meerdere nabestaanden kan dit zorgen voor complicaties. Als er meer mensen zeggenschap hebben is de kans ook groter dat er onenigheden ontstaan.
  De meerwaarde in het huis moet erfbelasting over worden betaald
  Per overlijdensdatum wordt de waarde van het huis vastgesteld. Dit zal gebeuren aan de hand van een taxatie. De getaxeerde waarde minus de hypotheekschuld kan erfbelasting over verschuldigd zijn. Deze waarde wordt opgeteld bij de overige bezittingen, zoals spaartegoeden, aandelen en ook de waarde van de inboedel.
  Ook als het huis niet verkocht is of wordt, moet er wel afgerekend worden met de Belastingdienst. Als er bijvoorbeeld alleen een huis in de nalatenschap, moeten de nabestaanden over de fictieve overwaarde belasting betalen. Als  ze dit geld niet beschikbaar hebben, moet het huis zo snel mogelijk verkocht worden. Er gaat wel maanden overheen voordat er aangifte moet worden gedaan, maar met bovenstaande moet wel rekening worden gehouden.

  Neem contact op Bekijk ons aanbod