Meer weten over VDN Vastgoed?
Bel: 0161 - 493268 of 06 - 51754686

  < Terug naar overzicht

  Percentage starters hypotheekmarkt teruggevallen naar niveau 2013

  Percentage starters hypotheekmarkt teruggevallen naar niveau 2013

   

   

  Als het gaat om hypotheken zijn starters op dit moment goed voor ongeveer 30 procent van het Nederlandse totaal. Hiermee is het percentage gedaald naar het oude niveau van voor de verruimde schenkingsvrijstelling in oktober 2013. Dat komt naar voren in het onderzoek van GfK naar de effecten van verdere verlaging van de LTV op hypotheekmarkt. Bij een LTV van negentig procent zullen starters volgens het onderzoek gemiddeld 4 jaar moeten sparen voor hun eerste koopwoning.   

   

  Volgens GfK klom het percenatge starters op de hypotheekmarkt vanaf 2003 mede dankzij de verruiming van de schenkingsvrijstelling tot zo’n 40 tot 50 procent in de periode dat deze groep hier gebruik van kon maken. “Wellicht is daarom besloten om per 2017 deze regeling weer opnieuw in te voeren.” Op Prinsjesdag werd duidelijk dat de vrijstelling in de schenkingsbelasting voor kinderen van 18 tot 40 jaar voor de eigen woning vanaf 2017 weer wordt verruimd. GfK, dat onder andere onderzoek doet naar de hypotheekmarkt, zegt dat de verruiming zeker een positief effect had en zal hebben. “Onze conclusie is dat die maatregel zeker invloed heeft op het aantal starters wat op de markt komt.”

   

   

  ONDERZOEK EFFECTEN VERLAGING LTV

  GfK maakt in haar laatste onderzoek naar de hypotheekmarkt een onderscheid tussen starters, doorstromers, herintreders, oversluiters en verhogers op de hypotheekmarkt. Het onderzoeksbureau deed onderzoek naar de hoe lang starters in de toekomst moeten sparen voordat ze een hypotheek kunnen afsluiten zodra de maximale hypotheek verder omlaag gaat. De LTV staat nu op 103 procent en gaat in 2018 naar 100 procent. Onlangs werd door het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), met daarin vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën, een advies gegeven aan de Nederlandse regering ten aanzien van het maximaal te lenen bedrag van een koopwoning. Het advies is om dit percentage verder te verlagen naar 90 procent. GfK onderzocht in haar Hypothekenmonitor de mogelijke impact hiervan.

   

  BEWUSTWORDING

  “We zien de laatste paar jaar al dat men steeds vaker eigen geld inbrengt. De redenen waarom men dit doet, verschillen wel per ‘type’ hypotheeksluiter. Zo geeft in het eerste halfjaar van 2015 51 procent van de starters aan dat ze eigen geld hebben ingebracht, omdat ze anders het huis niet hadden kunnen kopen, inclusief een mogelijke verbouwing.” Volgens Koen van Nijnatten van GfK is er sprake van een stuk bewustwording onder starters en andere huizenkopers dat het belangrijk is om te sparen om het bezit van een eigen huis mogelijk te maken.”

   

  Ongeveer 40 procent van de starters vindt het tevens fijn dat ze hierdoor besparen op de maandelijkse lasten. Huishoudens die doorstromen van de ene naar de andere koopwoning brengen ook vaak eigen geld in, alleen is dat geld veelal afkomstig uit de verkoop (overwaarde) van de vorige woning.

  VERLAGING LTV EN EIGEN GELD

  Overall zien we dat 60 procent van de starters, 71 procent van de doorstromers en 74 procent van de herintreders eigen geld inleggen. “Je zou dus kunnen zeggen dat de Nederlanders al gewend zijn om zelf te sparen alvorens een huis te kopen”, zegt GfK.

   

  Het onderzoeksbureau heeft recente huizenkopers gevraagd naar hun mening over het verlagen van de maximale leennorm naar 90 procent en hieruit blijkt dat ruim de helft (52 procent) van deze groep Nederlanders is het eens met de regeling om de schuldenlast te verlagen. Terwijl 27 procent het daar niet mee eens is.

  Wanneer specifiek naar recente starters op de woningmarkt wordt gekeken, dan blijkt 35 procent het er wel mee eens is en 44 procent niet. “Voor deze groep wordt de betaalbaarheid van de woning steeds lastiger en zij voelen natuurlijk als eerste de impact van deze maatregel.”

  Op de vraag of de regering deze regeling zeker moet instellen, is men iets minder stellig. Nog steeds is 43 procent voor het invoeren, echter onder starters is dan nog maar een kwart voorstander.

  ZELF SPAREN VOOR JE HUIS

  Op dit moment is het nog mogelijk om de aankoop van een huis nog grotendeels te financieren met een hypotheek. “Wanneer in de toekomst nog maar 90 procent van de koopsom kan worden geleend, dan zullen potentiële huizenbezitters eerst zelf gaan sparen om de aankoop te kunnen betalen. Bij een koopsom van 200.000 euo dient dus 20.00 euro zelf te worden ingebracht. Bijna de helft van de mensen die aangeven zelf te willen gaan sparen heeft dit geld al op de bank staan. Ongeveer 15 procent verwacht het binnen twee jaar bij elkaar te hebben gespaard, terwijl 17 prodent er tussen de 3 en 5 jaar over verwacht te doen. Iets meer dan 10 procent denk daar meer dan 5 jaar voor nodig te hebben.

  WEGVALLEN

  Het maximeren van de leencapaciteit op 90 procent stuit op redelijk wat weerstand in de politiek en ook het CPB heeft aangegeven dat zo’n 70.000 starters door een dergelijke maatregel langer moeten sparen voordat een huis gekocht kan worden. Uit het GfK onderzoek blijkt dat zij gemiddeld meer dan 4 jaar moeten sparen om een woning van ongeveer 200.000 euro te kunnen betalen. Het gevolg van het ‘wegvallen’ van deze groep zal een verminderde vraag naar koopwoningen zijn. “Dat zal niet alleen resulteren in minder woningtransacties, maar ook in lagere prijzen en minder nieuwbouw. De vraag is hoe wenselijk de politiek het vindt om de banken te helpen hun LTV ratio te verlagen door nieuwe huizenkopers zelf te laten bijdragen. Op korte termijn zal hierover hoogstwaarschijnlijk geen besluit worden genomen, met het oog op nieuwe verkiezingen in 2016”, aldus GfK.

   

  Neem contact op Bekijk ons aanbod