Meer weten over VDN Vastgoed?
Bel: 0161 - 493268 of 06 - 51754686

  < Terug naar overzicht

  Orderportefeuille woningbouw stijgt sterk’

   

   

  Het aantal orders in de woningbouw is in oktober 2015  sterk gestegen. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerde meting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

   

  De orderportefeuille in de woningbouw voorzag in juni voor 8 maanden aan werk. Dat is drie tiende maand meer dan in mei. In april en mei bleef de orderportefeuille van woningbouwers nog stabiel.

   

   

  In de utiliteitsbouw (kantoren, scholen, ziekenhuizen) bleef de orderportefeuille voor de tweede opeenvolgende maand gelijk op 7,1 maanden. Dat gold ook voor de grond,-water- en wegenbouw met een orderportefeuille voor 5,7 maanden. Voor de bouw als geheel nam de hoeveelheid onderhanden werk per saldo toe, met een tiende maand tot 7,1 maanden.

   

  Bijna acht op de tien bouwbedrijven geeft aan geen stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Ruim een tiende kampt wel met stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Zeven op de tien bedrijven beoordeelt de huidige orderpositie als normaal, terwijl minder dan twee op de tien deze te klein vindt.

  Neem contact op Bekijk ons aanbod