Meer weten over VDN Vastgoed?
Bel: 0161 - 493268 of 06 - 51754686

  < Terug naar overzicht

  Met welke kosten krijg ik te maken als ik een huis koop?

   

  Als u een huis koopt gaat u niet alleen de hypotheek betalen. Ook de aankoopkosten en financieringskosten komen voor uw rekening. Bovendien moet u bepaalde verzekeringen afsluiten en moet u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB) betalen aan uw gemeente. Houd er verder rekening mee dat u kosten voor onderhoud aan uw huis zelf moet betalen.

   

  Aankoopkosten koophuis

   

  1. de eventuele makelaarskosten
  2. de eventuele bouwkundige keuring
  3. taxatiekosten
  4. overdrachtskosten.

   

  Kosten koper

   

  Bestaande woningen koopt u meestal voor ‘kosten koper’ (k.k.). Dat houdt in dat de koper de overdrachtsbelasting en de kosten van de transportakte betaalt.

   

  Vrij op naam

   

  Nieuwbouwwoningen koopt u meestal ‘vrij op naam’ (v.o.n.) Dan zijn de aankoopkosten in de koopsom verwerkt.

   

  Financieringskosten koophuis

   

  Financieringskosten zijn eenmalige kosten die u maakt als u een hypotheek afsluit.

  1. U betaalt provisie aan de bank
  2. U moet de notaris betalen voor het opmaken van de hypotheekakte.
  3. U moet  uw woning verzekeren.
  4. U moet een opstalverzekering afsluiten tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Het gaat dan om schade aan het huis zelf en niet om de inboedel. Als u een appartement koopt, is er soms een gezamenlijke Vereniging van Eigenaren (VvE)-verzekering.
  5. Vaak moet u als huiseigenaar ook een levensverzekering afsluiten.

   

  Onroerendezaakbelasting

   

  Als huiseigenaar moet u elk jaar Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen aan uw gemeente. Hoeveel OZB u moet betalen hangt af van de WOZ-waarde van uw woning. De gemeente bepaalt deze jaarlijks.

   

  Erfpacht

   

  In sommige gemeenten moet u na het kopen van een huis ook erfpacht betalen. Erfpacht houdt in dat uw gemeente de grond waar het huis op staat niet verkoopt. De gemeente geeft de grond in bruikleen

  aan u. U betaalt hiervoor een jaarlijkse vergoeding, de canon. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw gemeente.

   

  Gevolgen voor uw belastingaangifte

   

  Als u een huis koopt, heeft dat gevolgen voor de inkomstenbelasting die u betaalt. U moet jaarlijks een bedrag bij uw inkomen optellen, het eigenwoningforfait. Meestal heeft u ook fiscaal voordeel doordat de hypotheekrente en bepaalde kosten aftrekbaar zijn.

   

   

  Neem contact op Bekijk ons aanbod